Page 9 - Niğde Belediyesi Kasım Gazetesi
P. 9

HABER       www.nigde.bel.tr           NiĞDE BELEDiYESi                         Kasım 2022   09


    Niğde Belediyesi, gençlerin hayalindeki projenin temelini attı, Gençlik Mer-
    kezi gibi hizmet verecek olan Merkez Kütüphane, 19 Mayıs’ta açılacak…
    COK SANSLISINIZ    GENCLER...                                                  Çocuk

    Niğde Belediyesi’nin, kent merkezine                                     Kütüphanesi
    yapacağı çok amaçlı Merkez Kütüp-
    hanesi’nin temeli, düzenlenen törenle                                     hizmete
    atıldı. 19 Mayıs 2023’de, Gençlik ve                                     açıldı
    Spor Bayramı’nda açılması planlanan
    Merkez Kütüphane, aynı zamanda                                         ∂ Niğde Belediyesi ve Konya
    Gençlik Merkezi gibi hizmet verecek                                      Ovası Projesi (KOP) Bölge Kal-
                                                           kınma İdaresi Başkanlığı işbirli-
    ve günün 24 saati açık olacak.                                        ğiyle Kızıl Elma Parkı'nda çocuk

    Gençlere çay, kahve ve çorba ikramının yanı sıra kontrollü bir şekilde                    kütüphanesi açıldı. Çocukların
                                                           kitap okuyup, zeka oyunları ve
     internet sunumunun da yapılacağı Merkez Kütüphane ile birlikte en                      uygulamalı aktivitelerle eğlenceli
                                                           vakit geçirebileceği kütüphane-
     geç 1 yıl içinde kent merkezinde 5 ayrı kütüphane daha yapılacak.                      nin açılış töreninde konuşan Be-
                                                           lediye Başkanı Emrah Özdemir,
                                                           çocuk kütüphanesinin bir baş-
    ∂ GENÇLERE 7/24 HİZMET
                                                           langıç olduğunu ve Niğde’de kü-
    Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Emrah
                                                           tüphanelerin sayısını artıracakla-
    Özdemir, “Gençlik Merkezi” şeklinde de hizmet verecek
                                                           rını söyledi. Başkan Özdemir,
    olan Merkez Kütüphane’nin 24 saat boyunca açık kalacağı-
                                                           “Niğde KOP Çocuk Kütüphanesi
    nı ve gençlerin istediği saatte gelip ders çalışıp kitap okuya-
                                                           ile hedeflediğimiz amaç Niğ-
    bileceğini söyledi. Başkan Özdemir, “Burası gençlere hem
                                                           de’mizde yaşayan okul öncesi
    kütüphane hizmetini verecek hem de gençleri kötü alışkan-
                                                           çağındaki çocukların interaktif
    lıklardan uzak tutarak boş vakitlerini değerlendirebileceği
                                                           yöntemlerle ve düzenlenecek et-
    bir gençlik merkezi olarak kullanılacak. Şehrin göbeğinde,
                                                           kinliklerle kitaba ve okumaya
    Niğde Belediye binası ve Niğde valilik binasının yanındaki
                                                           olan ilgilerinin artırılmasıdır. Tüm
    bu merkezde gençlere internet ortamının sunulmasının
                                                           bu amaçlarla gerçekleştirdiğimiz
    yanı sıra, çay, kahve ve çorba ikramında bulunulacak” dedi.
                                                           Niğde KOP Çocuk Kütüphanesi
                                                           projemizle, kafeterya binasının
                                                           tefrişatını yaparak, Çocuk Kü-
                                                           tüphanesi ortamına uygun hale
                                                           getirdik. Burada aynı zamanda
                                                           görme engelli çocuklarımız için
                                                           de kitaplar var. Niğde’miz için
                                                           önemli bir alan” diye konuştu.
                                                           Çocuk Kütüphanesinin açılış
                                                           törenine AK Parti Niğde millet-
                                                           vekilleri Yavuz Ergun ve Selim
                                                           Gültekin, Niğde Ömer Halisde-
                                                           mir Üniversitesi Rektörü Prof.
                                                            Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet
                                                               Müdürü Adnan Özde-
                                                                 mir, AK Parti İl
                                                                   Başkanı Ömer
                                                                   Kılıç, İl Genel
                                                                    Meclisi Baş-
                                                                    kanı Nusret
                                                                    Teksin, bi-
                                                          Emrah        rim müdür-
                                                                    leri ve va-
                                                         Özdemir        tandaşlar
                                                                    katıldı.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14