Page 5 - Niğde Belediyesi Kasım Gazetesi
P. 5

HABER       www.nigde.bel.tr           NiĞDE BELEDiYESi                         Kasım 2022   05


   NiGDE’Yi DUNYAYA    KIRAÇ HAYRANLARI             TANITACAGIZ

     ALANA SIĞMADI    N    iğde Elma Festivali, duğunu belirten Başkan Özdemir, Niğde’yi ve Niğde’nin tüm güzel- diye konuştu.  katılırken, gecenin sürprizi, 1971

                  “Niğde’nin tarım ürünlerini hep
        ünlü sanatçıları da
                                liklerini, önce Niğde’ye sonra Tür-
                                                             yılında Elma Güzeli seçilen 65 ya-
                                                ∂ GALA YEMEĞİ
                                kiye’ye ve dünyaya tanıtmaya
                                                             şındaki Zeynep Nur Çelik’ten gel-
        hayranlarıyla buluş-
                  birlikte tanıtacağız. Niğde, dönü-
                                                2 gün süren Elma Festivalinin
        turdu. Fuar alanı ak-
                                                             ra hitaben yaptığı konuşmada,
                  değil, kültürel olarak da Niğde ge-
        şam saatlerinde ünlü şüyor ve gelişiyor. İnşaat olarak gayret göstereceğiz” birinci gününde ayrıca Festivalin di. Zeynep Nur Çiçek, katılımcıla-
                                               Gala Yemeği verildi. Ramada
    sanatçı Kıraç’ın verdiği konserde lişiyor.                      Otel’de Niğde Belediyesinin ev elma festivalin yeniden düzenle-
    doldu taştı. Kıraç hayranları                              sahipliğinde verilen Gala Ye- niyor olmasından duyduğu mem-
    sanatçının seslendirdiği birbi-                             meğine protokol üyeleri eşle- nuniyeti dile getirerek, Belediye
    rinden güzel eserlerle eğlence-                                   riyle birlikte Başkanı Emrah Özdemir’e ve
    nin doruğuna çıkarken, konser                                                emeği geçen herkese
    alanına eşi Duygu Özdemir ile                                                teşekkür etti.
    birlikte gelen Belediye Başkanı                                                ∂ 1971 YILI
    Emrah Özdemir’e vatandaşlar                                                 ELMA GÜZE-
    sevgi gösterisinde bulundu.                                                 Lİ’NDEN BAŞKAN
    ∂ BAŞKAN ÖZDEMİR:                                                     ÖZDEMİR’E TEŞEK-
    “PANDEMİNİN ACISISI                                                     KÜR
    ÇIKARACAĞIZ”                                                         Niğde Belediye Baş-
    Belediye Başkanı Emrah Özde-                                                kanı Emrah Özdemir
    mir, konsere katılan vatandaşla-                                              ise günün anısına 1971
    ra hitaben yaptığı konuşmada,                                               yılı elma güzeli Zeynep
    bundan sonra festivaller düzen-                                              Nur Çelik’e hediye tak-
    lemeye devam edeceklerini belir-                                              dim etti ve farklı şekilde
    terek, “Kışın kardan adam festi- DERYA ULUĞ, KONSERİ YARIDA KESTi                         festivaller düzenlemeye devam
    vali, tiyatro günleri, sineme gün-                                         edeceklerinin müjdesini verdi.
    ler düzenleyeceğiz. Pandemi sü- ∂ Niğde Elma Festivalinin 2. Günü olan, ∂ BAŞKAN ÖZDEMİR’DEN KINAMA        Gala yemeğinde, katılımcılara
    recinde kaybettiğimiz 2 yılı geri 13 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde İs- Öte yandan Niğde Belediye Başkanı Emrah dünyaca ünlü gastronomi şefleri
    alacağız” dedi.        tanbul İstiklal Caddesi’nde meydana gelen Özdemir de yaptığı açıklamada, İstanbul’daki ve Niğde Ömer Halisdemir Üni-
    ∂ NİĞDE DÖNÜŞÜYOR VE     terör saldırısında hayatını kaybeden ve ya- terör saldırısını kınadı. Başkan Özdemir, “Sal- versitesi Sosyal Bilimler Meslek
    GELİŞİYOR           ralanan vatandaşlarımızın olması nedeniy- dırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Al- Yüksek Okulu öğrencilerinin ha-
    Niğde elması için coğrafi işaret le, sanatçı Derya Uluğ, festival kapsamında lah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şi- zırladığı Niğde yöresine ait yiye-
    alınması için girişimde bulunul-      verdiği konseri yarıda kesti. falar dilerim” dedi.           cek ve içecekler sunuldu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10