Page 6 - Niğde Belediyesi Kasım Gazetesi
P. 6

HABER       www.nigde.bel.tr           NiĞDE BELEDiYESi                         Kasım 2022   06    Elma Festivali için Niğde Belediyesi’ne teşekkür eden vatandaşlar, festivalin her yıl düzenlenmesini istiyor


                                                       Yöresel ürünler ile kadın kooperatifi üyelerimizin el
                                                      emeğe el işi ürünleri ve Niğde lezzetlerinin yer aldığı
                                                      stantlara, festival süresinde hem il içinden hem de il
                                                      dışından gelen vatandaşlarımızın ilgisi yoğun oldu
                                                                   Niğde Belediye
                                                                   Başkanı Emrah
                                                                    Özdemir ve eşi
                                                                  Duygu Özdemir de
                                                                   ünlü sanatçıların
                                                                  verdiği konserlere
    Festival Alanında yerel esnaf, sivil toplum kuruluşları ve kadın kooperatifi üyeleri ile yöresel              vatandaşlarla bir-
    sokak lezzetleri satıcıları tarafından açılan stantlar protokol üyeleri tarafından gezildi                    likte katıldı.
     YiNE, YENiDEN…
     N   iğde Belediyesi’nin, GÜZELLEŞTİRECEĞİZ    meye kararlıyız. Şu anda dört bir riz, festival güzeldi iki gün bo- defa ben Niğde’de çok güzel bir
                   NİĞDE’MİZİ DAHA DA
                                yanında devasa projelerin de-
                                              yunca Göknur Gıda olarak biz de
                                                            festival görüyorum, sanırım bu
         bu yıl 2’ncisini ‘Elma’
                   Belediye Başkanı Özdemir,
         temasıyla düzenledi-
                                                            ilk festival, çok tatlı her şey çok
                                vam ettiği Niğde’mizi; çocukları-
                                              festivalde yer aldık, Niğde halkı-
         ği Hasat Günleri Festi-
         vali büyük bir coş- “Güzel Niğde’mizi daha da güzel- mıza, gençlerimize, gelecek nesil- na ürünlerimizin tadımlarını güzel.
                                              yaptırdık, ikramlarda bulunduk.
                   leştirip daha yaşanabilir bir kent
                                lere daha yaşanabilir bir şehir
                                                             • Gayet çok güzel çok keyifli gi-
     kuyla tamamlanırken, vatandaş- haline getirmek istiyoruz. Şehri- olarak emanet etmek için gece • Biz Bor Şeker olarak şeker ta- diyor şu an yarışmalarımız de-
     lar böylesine güzel bir organizas- mizi mutlu insanların yaşadığı gündüz demeden çalışıyoruz” dında bir festivali yaşıyoruz, vam ediyor.
     yonun düzenlenmesinden dola- bir şehir haline ge-   ifadelerini kullandı.    elma festivalinin olması bizim •.Çok hareketli çok da güzel ,
     yı Niğde Belediye Başkanı Em- tir-           VATANDAŞ NE DEDİ     açıdan çok memnuniyet verici Cumartesi Pazar havada güzel,
     rah Özdemir’e ve festival-                Niğde Belediye TV mikrofonla- bir durum.       tıklım tıklım .
     de emeği ge-                      rına konuşan vatandaşlar, festi- • Elmanın tanıtımı açısından • Güzel eğlenceli Niğde’ye ya-
     çen diğer tüm                     valin her yıl düzenlenmesini is- iyi olacak inşallah, ilkini kışan bir şey oldu.
     kurum ve ku-                      tediler.          gerçekleştirdiğimiz bir         • Yani çok iyi
     ruluşlara teşek-                     Belediye TV’ye konuşan va- festival, daha evvel         bulduk, Emrah
     kür etti.                        tandaşların Elma Festivali ile il- seksenli yetmişli yıl-    Özdemir’e çok ama
      Ünlü sanatçılar                    gili görüşleri şöyle:   larda oluyormuş ama          çok teşekkür ediyo-
     Kıraç ve Derya                       “ -Çok güzel eğlenceli, her inşallah daha devam       ruz.
     Uluğ’un konser   Festivalimizin birinci gününün sonunda ünlü sanat- sene yapılması gerekiyor. ettiririz bunu.    • Gayet güzel Niğ-
     verdiği festival, çı Kıraç’ın muhteşem bir konser verdi. Konsere gelen • Öncelikle teşekkür ede- • Çok güzel, ilk  de’nin böyle festival-
     Dünyaca ünlü şefle-  vatandaşlarımızın coşkusu görülmeye değerdi.                           ler yapması gerçekten
     rin de katılımıyla,                                                  hoşuma gitti, ben Ada-
     adeta bir mutfak sa-                                                 na’dan geliyorum, ho-
     natları şölenine dön-                                                şuma gitti güzel yani, ta-
     üştü.                                                     nıtım için çok güzel olmuş.
      TANITIMA DEVAM                                                 • Çok güzel, çok eğlenceli.
      Niğde Belediye Başkanı Em-                                           • Niğde’nin böyle bir etkinliğe
     rah Özdemir, “Yaz-kış demeden                                         ihtiyacı vardı, en azından böyle
     ilimizi, kültürümüzü, tarihi ve                                        bir mevsimde halkın dışarı çık-
     doğal güzelliklerimizi ülkemize                                        ması Niğde ürünlerinin tanıtıl-
     ve dünyaya tanıtmaya da karar-                                         mışı için, faydalı görüyorum.
     lıyız. Bu kapsamda, vatandaşla-                                         • Festival kesinlikle Niğde için
     rımızı kardan adam festivali, ti-                                       güzel oldu, gençlerin katılabile-
     yatro günleri, sinema günleri                                         ceği bir aktivite oldu.
     gibi etkinliklerle buluşturmayı Jandarma Genel Komutanlığı’nın Bando Takımı eşliğinde Niğde Valiliği Fuar Alanına kadar gerçek- • İyi buluyorum, güzel , bir
     sürdüreceğiz” dedi.     leştirilen yürüyüşün ardından, Fuar Alanında yoğun bir katılımla Festivalin açılış kurdelesi kesildi. daha olsun diyorum.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11