Page 3 - Niğde Belediyesi Kasım Gazetesi
P. 3

HABER       www.nigde.bel.tr           NiĞDE BELEDiYESi                         Kasım 2022   03

                    Niğde’mizi, mutlu

                 iNsaNlarıN yaşadığı

             şehir haliNe getireceğiz

              Ç    ok kıymetli Niğdeli hem-  Arıtma Tesisi,           hizmetlerini de en iyi şekilde yerine

                  şehrilerim;
                                Scada Sistemi,
                                                 getirmenin gayreti içinde oluyoruz.
                  Niğde dönüşüyor,
                                                  Kimsesizlerin kimsesi olmayı
                                Modern Köy Terminali,
                  Niğde gelişiyor,
                                Mandilmos ve Gebere Barajı Mesi-
                                                 yaç sahiplerinin yanında olmayı sür-
                  Niğde güzelleşiyor…    re Alanları,            amaç edinen Niğde Belediyesi, ihti-
              Bu gerçeği Niğde’de yaşayan her-  Modern Ekmek Fabrikası,      dürüyor. Yaşlı, kimsesiz ve bakıma
             kes görüyor, fark ediyor.      Üst geçitler,           muhtaçların her türlü ihtiyaçları bele-
              Ancak çeşitli nedenlerle birkaç yıl- Spor Sahaları projesi,     diyemiz tarafından karşılanıyor. İhti-
             dır Niğde’ye gelememiş olup, 3-4 yıl Kadın Emek Pazarı,        yaç sahibi ailelerin öğrenci olan ço-
             aradan sonra gelen gurbetçi hem-   Kütüphane ve Gençlik Merkezi   cuklarının eğitim ihtiyaçlarını da kar-
             şehrilerimizin de bizleri mutlu eden Projeleri            şılıyoruz.
             bazı tespitleri var; Niğde’nin, bu süre …gibi onlarca yatırım ve projeden Kentimizi festivaller ve kültür şehri
             içinde gerçek manada dönüştüğü,   bazılarını, bu kısa süre içinde başlat- haline getirmek için yaptığımız giri-
             geliştiğini, güzelleştiğini, şehre 3-4                 şimlerden olumlu sonuçlar alıyoruz.
                               mış ve bazıları da hayata geçirmiş
             yıl aradan sonra geldiklerinde fark olmaktan büyük mutluluk duyuyo-  Bu kapsamda düzenlediğimiz kon-
             ettiklerini belirten gurbetteki hem- ruz.               serler, festivaller, sergiler, tiyatro
             şehrilerimiz, bizi ve tüm ekibimizi                  gösterileri gibi faaliyetleri da aralık-
                                Uyguladığımız Şeffaf belediyecilik
             daha çok hizmet üretmek, daha çok                   sız sürdürüyoruz.
                               anlayışı ve mali disiplin, hayal bile
             proje geliştirmek için motive ediyor.                  Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz pata-
                               edilemeyen projeleri hayata geçir-
              Dönüşüm ve gelişim projelerimizin                  tes festivalinin ardından bu yıl 12-13
                               memizi sağladı.
             bütün hızıyla devam ettiği güzel şeh-                 Kasım tarihleri arasında elma festi-
             rimiz Niğde’yi daha güzel, daha ya-                  vali düzenleyeceğiz.
                                Çok kıymetli hemşehrilerim;
             şanabilir hale getirmek için gece                    Bundan önceki 3 buçuk yıllık sü-
                                Türkiye’nin en önemli projelerini,
               gündüz demeden çalışmalarımızı                   reçte olduğu gibi bundan sonra da
                               Niğde’mize kazandırmamızda Başta
                sürdürüyoruz.                          Niğdeli hemşehrilerimize en iyi hiz-
                               Sayın Cumhurbaşkanımız olmak
                  Sevgili hemşehrilerim;  üzere, saygıdeğer bakanlarımız, ba- meti sunmanın gayreti içinde olaca-
                    Göreve geldiğimiz 1                    ğız.
                               kanlık bürokratlarımız, milletvekille-
                   Nisan 2019 tarihinden                     Hizmetlerimizin hemşehrilerimize
                               rimiz ve teşkilatlarımızın da büyük
                   bu yana, hayal bile edi-                  ulaştırılmasında önemli katkıları olan
                               desteklerini gördük,
                   lemeyen devasa proje-                   belediye başkan yardımcılarımıza,
                                Kendilerine Niğdeli hemşehrilerim
                   lerin startını vermiş ol-                 birim müdürlerimize ve tüm belediye
                               ve şahsım adına şükranlarımı sunu-
                   manın haklı gururunu                    personelimize teşekkür ediyorum
                               yorum.
                   yaşıyoruz.                          Niğde’mizi mutlu insanların yaşa-
                    Başta, “100 Yılın Pro-                  dığı, sorunsuz ve daha yaşanabilir
                                Göreve gelmeden önce “Niğde’yi
                   jesi” olarak nitelendiri-                  bir kent haline getirmek için başlattı-
                               Niğdeli hemşehrilerimizle birlikte yö-
                   len ve sadece Niğde’nin                   ğımız çalışmaların aralıksız devam
                               netmeye talip olduğumuzu” belirt-
                  değil, Türkiye’nin de en                   edeceğinin bilinmesini istiyor, tüm
                               miştim.
                  önemli projelerinden biri                   hemşehrilerimize saygı ve
                                Bu bağlamda Niğde dışında yaşa-
                 olan Niğde Kalesi ve Çev-                   sevgilerimi sunuyo-
                 resi Koruma ve Yenileme   yan Niğdeli bürokratlarımız başta ol- rum.
                               mak üzere tüm hemşehrilerimizin
                 Projesi olmak üzere,
                               desteğini hep yanımızda hissettik.
                    Eski Sanayi Sitesi
                                Bundan sonraki süreçte, daha çok
                      Kentsel Dönü-
                               hizmet ve daha çok projeyi hayata
                       şüm ve Geli-
                               geçirmek için daha çok istişare yap-
                        şim Projesi,
                               mak, hemşehrilerimizle daha çok bir
                          Millet
                               araya gelmek öncelikli amaçlarımız
                         Bahçesi
                               arasındadır.
                         Projesi,
                                Dört bir yanı adeta şantiye alanına
                          İleri Bi-
     Emrah ÖZDEMiR             yolojik   dönen Niğde’de sadece temel atmı-
                               yor, sosyal ve kültürel belediyecilik
      Niğde Belediye Başkanı
   1   2   3   4   5   6   7   8