Page 2 - Niğde Belediyesi Kasım Gazetesi
P. 2

HABER       www.nigde.bel.tr           NiĞDE BELEDiYESi                         Kasım 2022   02     Niğde Belediyesi’nden coşkulu 99. Yıl kutlaması

    ÖZDEMiR: “LAFTA, SÖZDE DEĞiL


    iCRAATTA VATANSEVER OLACAĞIZ”


     C    umhuriyetimizin  demi Orkestrasının eserleriy- Hatay Akademi Orkestra- VAR OLACAK         türk’ün, “Vatanını en çok
                                                              Gazi Mustafa Kemal Ata-
                                                CUMHURİYET İLELEBET
                   le, Cumhuriyet coşkusunu
                                 sı’nın verdiği konser öncesin-
         kuruluşunun 99.
                   yaşadı.
         Yıldönümü, Niğ-
                                 de, coşkulu kalabalığa hita-
                                                Gazi Mustafa Kemal Ata-
                                                             seven, işini en iyi yapandır”
         de’de renkli etkin-
                    Niğde Belediye Başkanı
         liklerle kutlandı. Emrah Özdemir, tamamı mü- ben yaptığı konuşmada,   türk’ün “en büyük eserim”  sözünden hareketle çalış-
                                 Cumhuriyete sonsuza kadar
                                               dediği Cumhuriyeti, daha
                                                             malarını sürdürdüklerini
     Bando Takımının eşliğinde  zik öğretmenlerinden oluşan sahip çıkacaklarını söyledi.  yukarılara taşıyarak gelecek anlatan Başkan Özdemir,
     gerçekleştirilen Fener Alayı                            nesillere emanet edecekle- “Lafta, sözde değil icraatta
     yürüyüşünün ardından Niğde                             rini belirten Başkan Özde-
     Belediyesi’nin organize ettiği                           mir, “Biz Cumhuriyetin bu- vatansever olacağız. Bu
     konserde Hatay Akademi Or-                             gün 99. yılını kutluyoruz  cumhuriyetimizi çok daha
     kestrası, 29 Ekim Cumhuriyet                            ama nasip olacak 1000. Yılı iyi noktalara bizden sonra-
     Bayramı’nda Niğdelileri coş-                            da kutlanacak, ilelebet   ki nesilleri Allah’ın izniyle
     turdu. Niğde Belediyesi’nce                             Cumhuriyet var olacak. Oda getireceğiz” diye konuştu.
     düzenlenen konser etkinliği,                            yeni nesiller sayesinde ola- Vatandaşların büyük ilgi
     Cumhuriyet Meydanında ger-                             cak, sizler sayesinde ola- gösterdiği Cumhuriyet
     çekleştirildi. Soğuk havaya                             cak” dedi.         Bayramı Kutlama etkinliği,
     rağmen alanı dolduran bin-                              “VATANINI EN ÇOK SEVEN  havai fişek gösterileri ile
     lerce vatandaş, Niğde’de ilk                            İŞİNİ EN İYİ YAPANDIR”   son buldu.
     kez konser veren Hatay Aka-
   1   2   3   4   5   6   7