Page 12 - Niğde Belediyesi Kasım Gazetesi
P. 12

HABER       www.nigde.bel.tr           NiĞDE BELEDiYESi                         Kasım 2022   12


    Piknikçilerin ve adrenalin tutkunlarının yeni gözdesi
   GEBERE BARAJI

      Niğde
   Belediyesi’nden    MESIRE ALANI

       5 milyon
     liralık yatırım        iğde Belediyesi’nin Gebere Barajı Mesire Alanında dan biri olarak kabul edilen Ge- nı, doğayla baş başa olmak iste- Alanı her kesime hitap ediyor.
    N    yaz başlangıcında dü- doğayla iç içe olmanın keyfini bere Barajı’nın etrafı, Niğde Bele- yenlerin, piknikçilerin ve adre- Özdemir, vatandaşların aileleriy-
                                                              Niğde Belediye Başkanı Emrah
                                               nalin sevenlerin gözdesi oldu.
        zenlemesini yaparak
                                diyesi tarafından düzenlenerek,
                  yaşayan ziyaretçiler aynı zaman-
                                                Çocukların ise 1000 metrekare
        hizmete sunduğu Ge-
                                mesire alanlarından biri haline
                                                             nik yapabileceği, eğlenceli vakit
                  heyecan yaşarken, paintball oy-
        bere Barajı Mesire da zipline ve salto trambolin ile buranın Türkiye’nin en büyük alandaki çocuk oyun grubunda, le birlikte güvenli bir şekilde pik-
    Alanı, hem piknik yapmak iste- nayıp, ATV ile 1500 metrelik par- getirilmesi sağlandı.  dev salıncakta ve sürvivor oyun geçirebileceği bir mesire alanını
    yenlerin hem de adrenalin se- kurda tur atabiliyor.    Yaklaşık 5 milyon liralık bir ya- grubunda eğlenceli vakit geçire- Niğde’ye kazandırmış olmaktan
    venlerin uğrak yeri oldu.   Anadolu’daki ilk su yapıların- tırımla Gebere Barajı Mesire Ala- bildiği Gebere Barajı Mesire  mutluluk duyduklarını söyledi.
     GEBERE BARAJI MESiRE ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR:
                                        ∂ Yaklaşık 1.000 m2 alanda çocuk mak açısından yeni yol açılarak düzenle-
                                       oyun grubu, survivor oyun grubu, açık mesi yapıldı, yol ve bilgilendirme levha-
                                          alan spor aletleri ve zemin kau- ları takıldı.
                                          çuk döşeme işleri yapıldı.   ∂ Mesire alanına zemini cüruftan 4
                                           ∂ 2000 m2 Paintball oyun ala- adet yeni otopark yapıldı.
                                          nı yapımı gerçekleştirildi.  ∂ Mesire alanı otomatik bariyerli gü-
                                           ∂ Gidiş dönüş 480 metre zipli- venlik girişi ve giriş kapısı yapıldı.
                                           ne sistemi yapıldı.      ∂ Yol kenarlarına ahşap korkuluk ve
                                           ∂ Dev salıncaklar ve salto dubalama işlemi tamamlandı.
                                           trambolin sistemi yapıldı.  ∂ Hydroseeding (püskürtme) yönte-
                                            ∂ 1.500 metre ATV parkuru miyle yaklaşık 25.000 m2 alanın çimlen-
                                             yapılarak 5 adet ATV aracı dirilmesi yapıldı.
                                             alındı. Parkurun etrafına ∂ Yaklaşık 600.000 m2 alanın rutin bit-
                                             güvenlik bariyerleri döşen- ki bakımları gerçekleştiriliyor. Alanın su-
                                               di.         lama ihtiyacına yönelik su deposu ve ba-
                                                ∂ Yaklaşık 1.100 sınçlı sulama sistemi de yapıldı.
                                                m2 doğal kayrak  ∂ Ahşap kaplama bekçi kulübeleri,
                                                taşı zemin döşe- mescid, idari bina, tuvaletler, satış büfesi,
                                                mesi yapıldı.   kafeterya binası, paintball soyunma oda-
                                                 ∂ Alanın aydın- ları yapıldı.
                                                latma ihtiyacını kar- ∂ 50 çatılı piknik masası, 60 adet bar-
                                               şılayacak aydınlatma bekü, 150 adet piknik masası montajı ya-
                                            sistemleri yapıldı.    pıldı.
                                             ∂ Mesire Alanının giriş kıs- ∂ Ahşap su değirmeni yapıldı.
                                           mına araç trafiğini rahatlat- ∂ İki adet içme suyu çeşmesi yapıldı.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17