Page 7 - EMRAH ÖZDEMİR İLE 4 YIL
P. 7

Memleketimize hizmet etmek için çıktığımız bu kutlu yolda gece gündüz
       M emlek  etimiz  e hizmet etmek     için çıktığımız bu kutlu     y olda gec  e gündüz
                                        y
                                        ol ark
                                   e biz
                                      e
                                                   apan ç
                                                        ok
                                            adaşlığı
                                                  y
                           geme
        demeden desteklerini esir
        demeden desteklerini esirgemeyen ve bize yol arkadaşlığı yapan çok
                                en
                                  v
                               y
        kıymetli meclis üyelerimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.
        kıymetli meclis üy    elerimiz  e en k albi duy  gularımla   teşekkür   ediy orum.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12