Page 6 - EMRAH ÖZDEMİR İLE 4 YIL
P. 6

irlikten K
                                        uvv
          alkımızın biz
                   e
                      diği emaneti, “B
                     er
                    v
                                                   anlayışı
                                              oğar”
                                           et D
         Halkımızın bize verdiği emaneti, “Birlikten Kuvvet Doğar” anlayışı
         H
           ile, kıymetli  V alimiz  v e Milletv  ekillerimiz başta olmak      üz er e il
           ile, kıymetli Valimiz ve Milletvekillerimiz başta olmak üzere il
       yöneticilerimizin desteğiyle hak ettiği noktaya taşımaya çabalıyoruz.
       y öneticilerimizin desteğiyle hak       ettiği noktay   a taşımay  a ç abalıy  oruz.
            D estek   v er en herk ese  v e her  k esime  teşekkür   ediy oruz.
            Destek veren herkese ve her kesime teşekkür ediyoruz.
    BÜYÜYEN
    ŞEHİR                                           www.nigde.bel.tr
    NİĞDE
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11