Page 17 - EMRAH ÖZDEMİR İLE 4 YIL
P. 17

ÖNCESİ     Sürdürülebİlİr       Büyüyen şehrimizin ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalan, mevcut arıtma tesisinin yerini alacak
                   50 yıllık teknik ömre sahip, 500.000 kişilik nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede,
     Çevre İçİn         kendi enerjisini kendisi üreten dev bir arıtma tesisini faaliyete geçirdik. Bu yatırımın toplam
                   maliyeti 180 milyon TL’dir. Bu tesis tamamlandığında kendi enerjisini kendisi üreteceği için
     Dev Yatırım         enerji maliyeti açısından büyük bir tasarruf sağlayacağız. “İleri Biyolojik Arıtma Tesisi” ile
                   Türkiye’deki 485 kuş türünden 224’ünün gözlendiği şehrimizin önemli bir tatlı su havzası olan
                   Akkaya Barajı’nı “doğal hayatın merkezi” yapacağız. Bir yandan doğayı korurken bir yandan
                   da turizmi canlandıracağız. Hemşehrilerimize, üniversitemizin personeline ve öğrencilerimize
                   su sporları da yapabilecekleri yeni tesisler kazandıracağız.
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22