Page 1 - Niğde Belediyesi Haziran Gazetesi
P. 1

Adıyaman’da adeta orta
                                                          ölçekli bir ilçe belediyesi kurdu
       NİĞDE                                                --------------- ¥ SAYFA-9’DA------------------


                                                          Niğde Belediyesi Hızır gibi yetişti.
                                                               --------------- ¥ SAYFA-10’DA ---------------
                                                          Alkışlar Niğde Belediyesi’ne
                                                          --------------- ¥ SAYFA-16’DA -------------


          “Gelecek     L  “Kentsel Dönüşüm
        r  güvenli, daha sağlıklı  hazırlanacak, Ekonomik
                    Strateji Belgesi”
          nesillere daha
        ve yaşanabilir bir kent  ömrünü tamamlamış
         emanet etmek için
                   ■ yapı stokları tespit
          çalışıyoruz”
                     edilip, dönüşüm
                                Niğde Belediyesi, depremsellik açısından Türkiye’nin en güvenli illeri arasında yer alan Niğde’de, 6
                    yapılacak binalar   Şubat depremleri sonrasında, imar planlarında başlatılan revizyon çalışmalarını tamamladı. Bu sa-
                     belirlenecek.   - yede, depreme dirençli yapılarla, Niğde’nin daha güvenli bir şehir haline getirilmesi amaçlanıyor.

                                         BİLİMSEL VE TEKNİK VERİLER    YAPI STOKLARI BELİRLENECEK
                                  ■ n 1»    d Niğde Belediye Başkanı     d Başkan Özdemir, imar planların-
                          ■h<j
             _ u “ "  h ı j| g n n         ' « ■ I D 3 ■, Başkan Özdemir, muhtemel dep­ Hdaki revizyonların tamamlanmasıy-
             a ■ ■ “
             EH""   I S [] [j U H                rem senaryoları bağlamında dep­ Ila birlikte ekonomik ömrü sonlan­
                           . ® M'1'1          remin yıkıcı etkilerinin en aza in­ mış yapı stoklarının tespit edilip dö­
             » » S JÛ '
             ’I-                    3 ■ a g a H  dirgenmesi amacıyla bilimsel ve  nüşüm yapılacak binaların belirle­
                           una; m,ui          teknik verilerin toplanarak analiz  neceğini söyledi.
                           51''E r 1*0111       edilmesine yönelik çalışmaları
                                                         I HER AÇIDAN DAHA GÜVENLİ
                                         başlattıklarını anlattı.
                            sı* >                            d Başkan Özdemir, “Niğde’miz
                                                          depremsellik açısından Türkiye’nin
      İNŞAAT                                                 en güvenli illeri arasında yer alıyor.
      MÜHEND                                                 Buna rağmen, depreme dirençli ya­
                                                          pılarla her açıdan daha güvenli bir
      GÖZÜYLE.
                                        4ir>/               kentin oluşumunu sağlamak ve ge­
      Belediye Başkanı                                            lecek nesillere daha sağlıklı, daha
      Emrah Özdemir,                                             yaşanabilir bir kent emanet etmek
      Adıyaman’daki dep                                           istiyoruz” dedi. ¥ SAYFA 6’DA
      rem afetinin etkileri
      üzerinden elde ettiği
      izlenimleri bir inşaat
      mühendisi gözüyle de­                                 Depreme hazırlık çalışmalarını yoğunlaştıran Niğde Be
      ğerlendirip, Niğde’nin             SAĞLAM TEMEL lediyesi; üniversite, meslek odaları ve sivil toplum kuruluş
                                                                    _
                                                         _
      imarında yapılacak                                 larının da katılımıyla İmar Planı Çalışma Komisyonu oluş
      yeniliklerle ilgili çalış­           SAĞLAM ŞEHİR            turdu. Komisyonun hazırladığı çalışmalar doğrultusunda
      maların startını verdi.
                                                hazırlanan tedbirler, Belediye Meclisi’ne sunuldu. ¥ 7’DE
      Başkan Özdemir, asrın felaketinde yaralarM
                                             ASRIN . DAYANIŞMASI
      için ortaya konulan mücadeleyi böyle yorumladı
      BİZ BİRIİRT
      GÜÇLÜYÜZ

      ■ Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir,
      asrın felaketinde, yaraların sarılması için 5
      tüm Türkiye’nin canla başla mücadele                      ■ Niğde Belediyesi, 10 ilde yıkıma neden olan
      ettiğini belirterek, “Zorlukları birlikte                    depremin yaralarının sarılması için, tüm imkan­
                                              larını en üst seviyede seferber etti. ¥ 12 ve 13’TE
      aşacağız. Biz birlikte güçlüyüz” dedi. ¥ Sayfa 2 ve
   1   2   3   4   5   6